Tjenester

TJENESTER

BYGGETJENESTER

Vi spesialiserer oss på renovering og oppføring av boliger, hytter, forretningsbygg, industri- samt offentlige bygg. Vi kan med andre ord hjelpe deg med alt fra utarbeidelse av ide til nøkkelferdig bygg eller bolig».

PROSJEKKTSTYRING

Apastata har over 25 års erfaring fra byggebransjen noe som gjør at alle prosjekter blir levert i henhold til høyeste kvalitet og avtalt tidsskjema. Vi administrerer alle prosjekter med hjelp av kvalitets-, miljø-, sikkerhets- og helsestyringssystemer (i henhold til internasjonale ISO standarder).

DESIGN TJENESTER

Vi kan tilby utarbeidelse av tekniske tegninger for alt av forretningsbygg, industribygg, kontor, hytter eller boligbygg, det være seg nybygg eller renoveringsprosjekter. Vårt team av arkitekter og designere kan også utarbeide tegninger og detaljerte prosjektbeskrivelser for bygg basert på stålkonstruksjoner.

Vi produserer selv alle stålkonstruksjonene, noe som gjør at vi kan tilby individuelle design- og konstruksjonstjenester for alt av lagerhaller til industri og jordbruk.