Sertifisering

SERTIFISERING

Apastata har implementert et internt system for å ivareta kvalitet, miljø, sikkerhet og helse i henhold til de internasjonale standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Målet er å effektivisere selskapets daglige drift med tanke på behovene til alle involverte parter. Vi kan garantere at vi alltid overholder de juridiske krav og standarder som gjelder vårt selskap.

Ansvarlig styring av systemer for kvalitet, miljø, sikkerhet og helse sammen med kontinuerlig effektivisering er en forutsetning for en vellykket virksomhet. I hvert trinn av pågående prosjekter vurderer vi og tar hensyn til viktige miljøaspekter for å forbedre avfallshåndtering, effektivt bruk av råvarer og andre ressurser. Vi er nøye med å velge riktige materialer og konstruksjonsløsninger, vi streber etter å oppføre bygg som minimerer energiforbruket, prøver å begrense utslippene fra våre kjøretøy og vi sorterer og overfører alltid avfall for gjenbruk.

Kvaliteten på byggene våre tilfredsstiller selv den mest krevende kunde. Vi tror at nøkkelen til vår suksess på dette området er profesjonaliteten til våre ansatte så vel som deres ansvarsfølelse for selskapets forpliktelser. For å opprettholde en høyest mulig standard, kurser vi kontinuerlig våre ansatte og bruker alle tilgjengelig ressurser for å beskytte våre ansatte mot ulike skader.

Det er vår oppfatning at våre implementerte systemer for kvalitet, miljø, sikkerhet og helse vil sikre forebygging av forurensning og skape gunstige betingelser for bærekraftig utvikling.