Sertifikatai

SERTIFIKATAI

UAB „Apastata“ įdiegė integruotą kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, vadovaudamasi ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 standartais. Tikslas – gerinti įmonės veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą atsižvelgiant į visų suinteresuotų šalių poreikius. Mes užtikriname, kad vykdydami veiklą laikysimės standartų, mums taikomų teisinių ir kitų reikalavimų. Aktyviai siekiame plėtoti bendradarbiavimą su verslo partneriais bei apibrėžti kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus subrangovams.

Atsakingas kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos sričių valdymas bei nuolatinis veiksmingumo didinimas yra būtina pažangaus ir sėkmingo verslo sąlyga. Kiekviename vykdomos veiklos etape atsižvelgiame ir ateityje atsižvelgsime į reikšmingus aplinkosaugos aspektus, siekdami efektyviai naudoti medžiagas, žaliavas ir kitus išteklius, pagerinti atliekų tvarkymą. Atidžiai renkamės naudojamas statybines medžiagas bei statybos sprendimus, siekiame statyti kuo mažiau energijos eikvojančius pastatus, stengiamės riboti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį, rūšiuojame bei priduodame atliekas antriniam panaudojimui.   

Mūsų statomų statinių kokybė atitinka išrankiausio kliento lūkesčius. Šioje srityje svarbiausias mūsų sėkmės garantas – darbuotojų profesionalumas ir jų atsakomybė už bendrovės įsipareigojimus. Todėl ir toliau ypatingas dėmesys bus skiriamas nuolatiniam darbuotojų kvalifikacijos kėlimui,  siekiant optimaliai panaudoti ir didinti turimą darbuotojų potencialą. Imsimės visų įmanomų priemonių, kad apsaugotume darbuotojus nuo sužeidimų ar susirgimų.

Mes tikime, kad UAB „Apastata“ įdiegta integruota kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema užtikrins taršos prevenciją ir sudarys sąlygas subalansuotai plėtrai.