ES projektai

ES Projektai

Modernių technologijų diegimas UAB Apastata gamybos procesuose

UAB Apastata 2019  m. liepos mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Modernių technologijų diegimas UAB Apastata gamybos procesuose“.
 
Pagrindinis projekto tikslas – modernios gamybos procesų įrangos diegimas. Projekto metu bus įsigyti 2 įrengimai, skirti  medinių skydinių namų gamybai. Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. spalio mėn. 21 d. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0103.
 
Bendra šio projekto vertė – 247 362,00 Eur, iš kurių 160 785,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB Apastata eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose

UAB „Apastata“ 2019 m. rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB Apastata eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose“.

Pagrindinis projekto tikslas – pristatyti įmonę ir jos produkciją Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje vykstančiose tarptautinėse specializuotose parodose, siekiant rasti naujų klientų, padidinti įmonės eksporto apimtis, pardavimus ir pelną. Projekto metu įmonė sudalyvaus 3 tarptautinėse parodose.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. vasario mėn. 24 d.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801.

Bendra šio projekto vertė – 31 949,00 Eur, iš kurių  14 705,62 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.