ES projektai

ES Projektai

Picture2

Projektas UAB Apastata atsigavimas po ekonominio nuosmukio

UAB „Apastata“ įgyvendina projektą „UAB „Apastata“ atsigavimas po ekonominio nuosmukio“. Projekto metu bus įsigyta antikrizinio veiklos valdymo paslaugas, kuri padės įmonei greičiau atsigauti po ekonominio nuosmukio, patirto covid-19 pandemijos laikotarpiu. Projektu siekiama atkurti ir stiprinti įmonės finansinį stabilumą, mokumą, užtikrinti finansinę pusiausvyrą ir stabilų įmonės veiklų vykdymą bei jų tęstinumą, augimą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ veiklą „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto vertė 20.000,00 Eur, iš kurių 10.000,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 2023-06-30 iki 2024-06-30.

Modernių technologijų diegimas UAB Apastata gamybos procesuose

UAB Apastata 2019  m. liepos mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Modernių technologijų diegimas UAB Apastata gamybos procesuose“.
 
Pagrindinis projekto tikslas – modernios gamybos procesų įrangos diegimas. Projekto metu bus įsigyti 2 įrengimai, skirti  medinių skydinių namų gamybai. Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. spalio mėn. 21 d. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0103.
 
Bendra šio projekto vertė – 247 362,00 Eur, iš kurių 160 785,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB Apastata eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose

UAB „Apastata“ 2019 m. rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB Apastata eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose“.

Pagrindinis projekto tikslas – pristatyti įmonę ir jos produkciją Norvegijoje, Švedijoje ir Suomijoje vykstančiose tarptautinėse specializuotose parodose, siekiant rasti naujų klientų, padidinti įmonės eksporto apimtis, pardavimus ir pelną. Projekto metu įmonė sudalyvaus 3 tarptautinėse parodose.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. vasario mėn. 24 d.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801.

Bendra šio projekto vertė – 31 949,00 Eur, iš kurių  14 705,62 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.