Eksporto didinimas

2016-10-03

UAB „Apastata“ 2016 m. rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Apastata“ eksporto didinimas dalyvaujant užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose“.

Pagrindinis projekto tikslas – pristatyti įmonę ir jos produkciją Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje ir Vokietijoje vykstančiose tarptautinėse specializuotose parodose siekiant rasti naujų klientų, padidint įmonės eksporto apimtis, pardavimus ir pelną. Projekto metu bus dalyvaujama 6 tarptautinėse parodose.   Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  numatoma 2018 m. gegužės mėn. Projekto įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“. Bendra šio projekto vertė – 64 600,00 Eur, iš kurių  32 300,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.