Apie mus


Vilkyškių pieninės cechas

Ardymo darbai, metalo konstrukcijų montavimas, lubų, išorės sienų daugiasluoksnių plokščių montavimas, fasadų, cokolio tinkavimas, gruntavimas, dažymas, plastiko langų montavimas, lietvamzdžių, latakų montavimas.

Užsakovas: AB “Vilkyškių pieninė”

UAB „Apastata” veiklos sritis – įvairios paskirties ir apimčių statybos bei remonto darbai. Bendrovės veiklos spektras apima gyvenamųjų, viešojo naudojimo, pramonės, komercinės ir kitos paskirties statinių statybas.

UAB „Apastata“ turi integruotą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, vadovaujantis LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 bei OHSAS 18001:2007 standartais. Tikslas – gerinti įmonės veiklos rezultatyvumą ir efektyvumą atsižvelgiant į visų suinteresuotų šalių poreikius. Mes užtikriname, kad vykdydami veiklą laikysimės standartų, mums taikomų teisinių ir kitų reikalavimų. Aktyviai siekiame plėtoti bendradarbiavimą su verslo partneriais bei apibrėžti kokybės ir aplinkosaugos reikalavimus subrangovams.

Mes tikime, kad atsakingas kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos srities valdymas bei nuolatinis veiksmingumo didinimas yra būtina pažangaus ir sėkmingo verslo sąlyga. Kiekviename vykdomos veiklos etape atsižvelgiame ir ateityje atsižvelgsime į reikšmingus aplinkosaugos aspektus, siekdami efektyviai naudoti medžiagas, žaliavas ir kitus išteklius, pagerinti atliekų tvarkymą.

Mūsų statomų statinių kokybė atitinka išrankiausio kliento lūkesčius. Šioje srityje svarbiausias mūsų sėkmės garantas – darbuotojų profesionalumas ir jų atsakomybė už bendrovės įsipareigojimus. Todėl ir toliau ypatingas dėmesys bus skiriamas atliekamų darbų bei teikiamų paslaugų kokybei ir nuolatiniam darbuotojų kvalifikacijos kėlimui., siekiant optimaliai panaudoti ir didinti turimą darbuotojų potencialą.

Mes tikime, kad UAB „Apastata“ įdiegta integruota kokybės ir aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema užtikrins taršos prevenciją, gerins įmonės veiklos rezultatyvumą, efektyvumą ir sudarys sąlygas subalansuotai plėtrai.


Pasitikrinkite kainą